Elektroinštalačné práce, kamerové a zabezpečovacie systémy

2015

Zberný dvor Margecany

 • Elektroinštalačné práce

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • Verejné osvetlenie

Systém včasného varovania a vyrozumenia

 • Elektroinštalačné práce

 • Montáž sirén pre spoločnosť Telegrafia a.s.

2014

ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica

 • Elektroinštalačné práce

 • Umelé osvetlenie

 • Verejné osvetlenie

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • Prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS)

 • Meranie a regulácia (MaR)

2012

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej zbrojnice – Hrabušice

 • Elektroinštalačné práce

 • Umelé osvetlenie

 • Ústredné a slaboprúdové rozvody

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • NN prípojka

 • Telekomunikačná prípojka

 • Vzduchotechnika

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej zbrojnice – Mníšek nad Hnilcom

 • Elektroinštalačné práce

 • Umelé osvetlenie

 • Ústredné a slaboprúdové rozvody

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • NN prípojka

 • Vzduchotechnika

Revitalizácia centra obce V. Folkmár – Verejné osvelenie

 • Verejné osvetlenie

 • NN prípojka, RVO rozvádzač

2011

Priemyselný park Gelnica

 • Elektroinštalačné práce

 • Umelé osvetlenie

 • Ústredné a slaboprúdové rozvody

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • NN prípojka

 • Kamerový systém (KMS)

 • Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

2010

Rozšírenie kapacity ČOV Potočná-Požiarnícka v Jaklovciach

 • Elektroinštalačné práce

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Margecany

 • Elektroinštalačné práce

 • Ústredné a slaboprúdové rozvody

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • Umelé osvetlenie

 • Ozvučenie

Rekonštrukcia MŠ a ZŠ Prakovce

 • Bleskozvod a uzemnenie

Osvetlenie ulice v obci Olcnava

 • Elektroinštalačné práce

 • Verejné osvetlenie

2009

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Veľký Folkmár

 • Elektroinštalačné práce

 • Ozvučenie

 • Bleskozvod a uzemnenie

 • Umelé osvetlenie